Hände Hoch is een buitenvoorstelling

De echte cowboy is een diehard – overlevingstips:
- Contant geld op zak
  (geen pin op de prairie)
- Kleed je warm!
- Nicotinekauwgom mee
  (want er mag niet gerookt
  worden op het fabrieks-
  terrein!)

Hände Hoch Cowboy!